Magasítások

A foghíj telkek beépítése során a beruházók érthető módon arra törekednek, hogy a megvásárolt területre a lehető legnagyobb épületet építsék, amekkorát csak megengednek az építészeti előírások.

Az építési telket körülvevő épületek sok esetben alacsonyabbak, mint a lehetséges beépítési magasság, ezért a magasabb épület kedvezőtlen kitorkolási helyzetbe hozná a meglevő kéményeket, zavart okozna működésükben.

CEU 5Épül a CEU a szomszédban, így szükség lesz kéménymagasításra  CEU 6Elkészült a CEU tűzfala - a kéménymagasítás után már biztonságosak a szomszédos épület kéményei                                                                                                                             

A beruházók szerencsés esetben már a beépítés tervezési szakaszában bevonnak kéményes szakembert a probléma a megoldása érdekében. A kémény magasításoknak együtt kell haladni az új épülettel, annak szerkezeti elemei nem zavarhatják a meglevő kémények kitorkolási, áramlási viszonyait. Sok felesleges izgalmat és költséget lehet megspórolni azzal, ha a beépítési munkákkal párhuzamosan ütemezve, tervszerűen folynak a kéményes munkák is. Több építkezést kellett már a hatóságoknak leállítani, mert az új épület szintje meghaladta a szomszédos kéményekét ezzel közvetlen életveszélyes helyzetet hozva létre. Nem kell érzékeltetni milyen anyagi veszteség éri a beruházást.

A munka a szomszédos épületek érintett lakásainak részletes felmérésével kezdődik. A felmérés eredménye alapján készül egy előzetes terv, amely a beépítési tervhez igazítva mutatja meg milyen módon oldható meg a környező lakások zavartalan égéstermék elvezetése.

A tervet a Főkétűsz terv jóváhagyóival kell egyeztetni, engedélyeztetni.

Az engedélyeztetett terv birtokában kezdődhet a kivitelezés.

A kivitelezés befejezése után egy megvalósulási terv készül, amely tartalmazza a kivitelezés során, az elő tervtől eltérően megvalósult megoldásokat. A megvalósulási terv alapján lehet kérni a használatba vételi eljáráshoz szükséges Főkétűsz szakvéleményt.

A teljes munka a magasítások beállításán felül kiterjednek kéménybélelésekre, felső megközelítések kialakítására, levegőellátás biztosítására, füstgáz elszívó ventilátorok telepítésére, de akár a magasításokat kiváltó gázkészülék cserékre is. A  képeken ezekre  találunk példát.

CEU 4Ezen a területen gazdaságosabb volt a készülékeket kicserélni. Nyílt égésterű készülékek helyett kondenzációs kazánok lettek beszerelve.                                                                                                             

Hosszú az út az előzetes elképzelések egyeztetésétől a tervezés - kivitelezésen át a használatba vételi eljárás lezárásáig, de kellő szervezési munkával zökkenőmentesen megoldható!

Váci Corner melletti épület

Vci Corner 1Huzatfokozóval szerelt tartalék kémények a Váci Corner szomszédságában

 


Nyomtatás